La Jove Cambra Internacional

La Visió i la Missió

Volem ser la principal xarxa mundial de ciutadans joves actius.

Per fer-ho, oferim oportunitats de desenvolupament que preparin als joves per crear canvis positius.

 

Activitats

L’activitat de la Jove Cambra es recolza en el principi de l’aprenentatge pràctic. Els programes que s’organitzen constitueixen la realitat operativa de l’entitat. Sorgeixen de la pròpia iniciativa de cada membre i són l’instrument per assolir l’objectiu de l’associació.

Formació a través de l’acció… l’acció en benefici de la comunitat.

Membres al món

Membres a Catalunya

Organitzacions locals

Organitzacions nacionals

Junta JCI Catalunya 2015

Magí Senserrich

Magí Senserrich

President JCI Catalunya

Pep Morera

Pep Morera

Assessor Legal

Miriam València

Miriam València

Vicepresidenta d'Oportunitats professionals

Xavier Bielsa

Xavier Bielsa

Vicepresident Executiu

Dani Rubio

Dani Rubio

Vicepresident

Joan Marchan

Joan Marchan

Tresorer

Carles Lombarte

Carles Lombarte

Past-President

Xavier Bielsa

Xavier Bielsa

Vicepresident de Projectes

Marc Rué

Marc Rué

Director TIC

Ariadna Pinyol

Ariadna Pinyol

Secretaria General

Toni Beltran

Toni Beltran

Vicepresident Internacional

Helios Rubio

Helios Rubio

Vicepresident de Formació

M’encanta la Jove Cambra!

Idoia Gumà

JCI Sabadell

Gràcies a la Jove Cambra tinc grans amics arreu de tot el món

Xènia Castelltort

JCI Igualada

La Jove Cambra m’ha donat la motivació que no ha aconseguit donar-me l’escola

Adriana Rué

JCI Sabadell

Un jove actiu és el motor, i la Jove Cambra la gasolina.

Magi Senserrich

JCI Igualada