Acadèmia de Delegats

Acadèmia de lideratge ètic dirigida a delegats i representants de classe de FP i universitats.

JCI Trainer

Programa de formació que es celebra cada any per què el júniors de JCI puguin esdevenir formadors JCI.

Acadèmia Catalana

L’Acadèmia catalana és una acadèmia de lideratge ètic que busca potenciarles habilitats dels júniors de JCI, per tal de donar-los competència per dirigir i coordinar els seus propis programes.