La Jove Cambra és una associació no governamental amb la qual joves de tot el món aprenem a assumir responsabilitats i a desenvolupar habilitats directives mitjançant el treball en projectes per a la comunitat. Forma part de la Federació Mundial de Joves Líders i Emprenedors, amb presencia a més de 123 països.

  • Som una associació de gent jove, entenent per jove a homes i dones d’entre 18 i 40 anys.
  • Jove Cambra és una associació sense ànim de lucre, apartidista i aconfessional, en la que diferenciem 3 nivells d’actuació: local (la nostra ciutat), nacional (Catalunya), i internacional, a més de 123 països i als 5 continents. Som membres de la ONU.
  • Aquesta entitat, és un instrument posat a l’abast de la capacitat i iniciativa dels seus membres per tal de potenciar les habilitats directives, l’assumpció de responsabilitats, el compromís social i l’esperit emprenedor dels mateixos mitjançant el desenvolupament de projectes per la comunitat/ciutat/societat.

L’activitat de la Jove Cambra es recolza en el principi de l’aprenentatge pràctic. Els programes que s’organitzen constitueixen la realitat operativa de l’entitat. Sorgeixen de la pròpia iniciativa de cada membre i són l’instrument per assolir l’objectiu de l’associació. Formació a través de l’acció… l’acció en benefici de la comunitat.